IVERALI

Najveći izbor iverala u gradu proizvođača Kastamone i Egger. Preko 200 dekora dimenzija 2800×2070 debljine 18, 19, 25, 36 i 38 mm. Kompjuterski optimirano rezanje uz najbolje iskorištenje materijala i naprihvatljiviju cijenu.